I Årvoll organiserer vi fotballspillet på trening og i kamp etter disse retningslinjene: