Her følger noen viktige retningslinjer på hvordan vi i Årvoll IL organiserer fotballspillet på trening og i kamp.

Flest mulige lag

Barne- og ungdomsfotballen skal bestrebe seg på å rekruttere flest mulige og holde på flest mulige. Hvert årsenhet melder på så mange lag i seriespill slik en kun er på sidelinjen når en er sliten. I tillegg deltar hvert årsenhet med sine lag på minimum fire cuper/turneringer. Målsettingen med flest mulig lag setter store utfordringer til rekruttering av lagledere og trenere. Pr. i dag er vi godt forspent med tillitsvalgte på lagsnivå. Men det kreves hard jobbing for nyrekruttering og skolering.

Jevnbyrdighet og sammensetting av lagene

Innen hvert årsenhet skal en bestrebe seg på å sette sammen jevne lag slik at alle har gode muligheter for seier, tap og uavgjort.

Våre spillere kommer i utgangspunktet fra skolekretsene Årvoll og Tonsenhagen. Spillerne fra de ulike skolegrensene blandes i de forskjellige lagene hvert år. Dette for at Årvoll IL skal være miljøkatalysatoren for nærmiljøet.

I tillegg – når de når opp i ungdomsskolealder – skal de fleste gå på samme skole. Nettopp pga klubben vår kjenner de ”alle” på klassenivået under, sitt eget og klassenivået over.

Ingen topping av lag

Topping av lag i barnefotballen innebærer at:

 • Utvalgte spillere etter «nivå» pr. dato danner 1. 2. 3. lag
 • og/eller spillere får spille vesentlig mer enn andre.

Dette skal ikke forekomme i barnefotballen.

Spilletid i barnefotballen

I barnefotballen skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid i løpet av et år. Det beste grepet fra oss er å melde på flest mulig lag på årstrinnet. Årvoll IL anbefaler en spilletropp på:

 • Fem spillere i treerfotball
 • Sju spillere i femmerfotball
 • 10 spillere i sjuerfotball
 • 12 spillere i nierfotballen
 • 16 spillere i elleverfotballen

Spilletid i ungdomsfotballen

I ungdomsfotballen skal alle spillerne ha mye spilletid. Til tross for at poeng deles ut, skal lagledelse ha et større trivsels- og utviklingsfokus enn et resultatfokus. Å kunne ha visjonen “lengst mulig” og “best mulig” samtidig er en forutsetning for en kvalitetsklubb.

Ungdomsspillere som møter til kamp bør være på banen minst i halvparten av tiden. Grepene for å få dette til er:

 • Melde på flest mulige lag på årstrinnet
 • Kretsen benytter seg av «antilagsordning» slik at klubbene kan melde på nok lag i samme års trinn, til tross for «snaut» med spillere
 • Samme årstrinnet er dyktig til – om mulig – å ha et differensiert kamptilbud, der det ikke er vanntette skiller mellom lagene.
 • Klubben, sammen med årstrinnet, er dyktig til å velge rett nivå i seriespill. Jevnbyrdige kamper gjør det lettere med mye spilletid for alle.
 • Coaching og innbytte knyttet til stilling i kamp er avgjørende for at alle gis mulighet til mye spilletid.
 • Lagledelsen prøver hele tiden å ha spillerne på benken sitt perspektiv: en fotballspiller til stadig på benken er ingen lykkelig fotballspiller.