Damegruppa


 

Vi trenger enda flere medlemmer! Du er hjertelig velkommen til våre møter. Vi møtes hver første tirsdag i måneden på vårt faste møtested Årvoll Gård klokken 19:00.

Medlemsmøtene holdes første tirsdag hver måned på Årvoll Gård

Kontaktpersoner

Birgit Løken
Leder
Tlf: 414 00 549
E-post: bloken@getmail.no

Berit Andersen
Kasserer
Tlf: 980 70 086
E-post: beritmandersen@gmail.com

Birgit Løken
Sekretær
Tlf: 414 00 549
E-post: bloken@getmail.no

Gunvor Hedemann
Styremedlem
Tlf: 994 18 856
E-post: g-hedema@online.no

Bjørg Johansen
Styremedlem
Tlf: 992 95 050