Årvoll flerbrukshall

1.1.2019 åpnet Årvoll flerbrukshall. Hallen er Årvoll IL – håndball sin hjemmearena, og de fleste av våre hjemmekamper spilles der. Alle lag har fått treningstid i hallen sesongen 2019/2020.

Håndballgruppa har ansvaret for driften av Årvoll flerbrukshall, på hverdager fra klokken 16.00 – 22.30 og i helgene. For å gjennomføre driften av hallen, som også er håndballen sin viktigste inntektskilde, er vi avhengig av frivillig innsats fra medlemmer og foresatte. Frivillighet er gruppas viktigste byggestein, og vi er avhengig av bidrag fra alle for å kunne tilby et godt aktivitetstilbud.

Det betyr at alle må være med på ca. 3-5 dugnader i hallen i løpet av et år. Dugnad vil bestå av å være tilsynsvakt, kioskvakt eller sekretariat, eller gjøre andre oppgaver i hallen.

Hver årsklasse skal ha en dugnadsansvarlig som setter opp vaktliste etter behov, og det forventes at alle stiller opp på sine vakter.»

Aktivitet i hallen

Her finner du oversikt over aktivitet i hallen.

Der det ikke står noe, eventuelt står “LEDIG TID” er det mulighet for å få låne hallen for Årvoll sine grupper.

Fotball kontakter Asbjørn Havnen – daglig leder fotball
Andre grupper kontakter Bjørn Kenneth Muggerud– sportslig leder håndball