Årvoll flerbrukshall

Covid-19: Arrangementer i hallen

Årvoll håndball ønsker velkommen til kamp!

Vi ønsker at alle kan få en hyggelig og trygg opplevelse i hallen vår. For å få til dette trenger vi deres hjelp, og vi ber om at alle gjør seg kjent med og følger retningslinjene for smittevern som gjelder i hallen. På denne måten bidrar vi alle til å skape en god og trygg opplevelse for våre barn, ungdommer, trenere/lagledere og publikum.

Generelle retningslinjer

Alle som besøker Årvollhallen har ansvar for å følge gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene.
Ingen syke personer, personer med symptomer eller personer i karantene skal under noen omstendighet oppholde seg i hallen.
Ved ankomst skal alle benytte håndsprit/antibac som er satt ut ved inngangen og på andre strategiske steder. Dette kommer selvsagt i tillegg god håndhygiene.

For publikum

Publikum skal registreres med navn og telefonnummer. Dette gjøres samtidig som billettkjøp ved inngangspartiet.
1-meters regelen skal overholdes til enhver tid. Den gjelder også for familiemedlemmer.
Publikum skal følge merket inngang til tribunen.
Vi har 45 nummererte plasser på tribunen, med ca 2 meter mellom hver plass. Publikum tildeles en plass ved inngang, og det er kun lov å sitte på den plassen man får tildelt. Vi oppfordrer til bruk av munnbind når man ikke sitter på plassen sin (ved inn-/utgang, kiosk etc).

Kiosken er åpen på kampdager, men har et begrenset vareutvalg. Grunnet smittevernhensyn kan kun bankkort og VIPPS benyttes til betaling i hallen.

For spillere, trenere, lagledere og dommere

Alle spillere, trenere, lagledere og dommere skal være registrert. Det skjer enten via elektronisk kamprapport eller manuell spilleliste.
Ved bruk av manuelle spillelister skal denne leveres i sekretariatet umiddelbart etter ankomst i hallen. NB! Viktig at listen er utfyllende og korrekt utfylt.

Det legges til rette for at alle lag får hver sin garderobe. Garderobene er merket. Før laget går inn i hallen, skal lagleder/trener sjekke hvilken garderobe som skal benyttes, og spillere, lagledere og trenere skal gå direkte til sine respektive garderober. Garderobene skal kun benyttes til skift og peptalk, ikke opphold. Overflatene i garderobene vil bli vasket jevnlig.
På sidelinjen av banen blir det satt opp stoler med minst 1 meter avstand til trenere, lagledere og reserver. Stolene blir vasket før ny kamp settes i gang.

Registrering av deltakere og publikum ved arrangementer

For myndighetene er det viktig å kunne komme i kontakt med personer ved et eventuelt smitteutbrudd. Årvoll IL er derfor pålagt å gi kommunelege og helsemyndigheter lister over deltagere inkl. tilskuere ved våre arrangement, dersom det blir nødvendig. Alle vil derfor bli bedt om å registrere seg ved ankomst til hallen. Listene vil bli oppbevart i 10 dager, og deretter makulert.

Vask hendene, vis hensyn og hold avstand!

 

Om hallen

1.1.2019 åpnet Årvoll flerbrukshall. Hallen er Årvoll IL – håndball sin hjemmearena.

Håndballgruppa har ansvaret for driften av Årvoll flerbrukshall, på hverdager fra klokken 16.00 – 22.30 og i helgene. For å gjennomføre driften av hallen er vi avhengig av frivillig innsats fra medlemmer og foresatte. Frivillighet er gruppas viktigste byggestein, og vi er avhengig av bidrag fra alle for å kunne tilby et godt aktivitetstilbud.

Det betyr at alle må være med på ca. 3-5 dugnader i hallen i løpet av et år. Dugnad vil bestå av å være tilsynsvakt, kioskvakt eller sekretariat, eller gjøre andre oppgaver i hallen.

Hver årsklasse skal ha en dugnadsansvarlig som setter opp vaktliste etter behov, og det forventes at alle stiller opp på sine vakter.

 

Aktivitet i hallen

Her finner du oversikt over aktivitet i hallen.

Der det ikke står noe, eventuelt står “LEDIG TID” er det mulighet for å få låne hallen for Årvoll sine grupper.

Fotball kontakter Asbjørn Havnen – daglig leder fotball
Andre grupper kontakter Andrea Ellingsen eller Tore Kollerud