Politiattest

Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Alle over 15 år må levere politiattest. 

Du må ha en politiattest som er tilknyttet Årvoll IL. Om du har politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig.

Når du får attesten skal den vises for registering til idrettslagets oppnevnte politiattestansvarlig, Ingrid Stokkeland. Dette må gjøres ved personlig oppmøte.

Du sender inn elektronisk søknad om politiattest, se under. 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på politiattest@aarvoll.no.

Søknadsprosessen

  • HUSK: Når du får attesten må den vises for registering til idrettslagets oppnevnte politiattest person, Ingrid Stokkeland. Ta kontakt for avtale om fremvisning enten på e-post politiattest@aarvoll.no eller pr telefon 419 22 311.

Søknadsprosessen for deg under 18 år

Du følger samme søknadsprosess som over, men du må i tillegg laste opp underskriftsskjema fylt ut av en foresatt.  

Vanlige spørsmål

  • Hvem må ha politiattest i Årvoll IL? Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
  • Er det en nedre aldersgrense? Ja, personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.
  • Hvilken type politiattest må jeg ha? Du må ha en politiattest som er tilknyttet Årvoll IL. Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Kategori = Frivillige organisasjoner
  • Jeg har politiattest, kan jeg bruke den? Du må ha en politiattest som er tilknyttet Årvoll IL. Om du har politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig.
  • Hvor lang tid tar det å få attest? Det tar ca. to uker. Noen ganger går det raskere.
  • Hvordan registrerer jeg attesten hos Årvoll IL? Når attesten kommer fra Politiet skal den fremvises personlig til politiattest ansvarlig hos Årvoll IL.
  • Hva gjør jeg om jeg får avslag på søknaden om politiattest? Send en e-post til politiattest@aarvoll.no. En del vil få avslag på søknaden om politiattest begrunnet med at de allerede har en gyldig politiattest for verv og arbeid i Årvoll IL. Grunnen til dette er at det er en uoverensstemmelse mellom Norges idrettsforbund (NIF) og Politidirektoratet om hva som skal til for at en politiattest er gyldig. NIF mener attesten er tidsbegrenset – Politidirektoratet mener at den ikke er det. For at vi ikke skal være i utakt med NIFs bestemmelser, fornyer vi attestene sjøl om politiet mener det ikke er nødvendig. Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester er innforstått med denne praksisen.
  • Skal Årvoll IL arkivere attesten? Nei, den er personlig og skal kun registreres hos Årvoll IL.

Om ordningen med politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Aktuelle personer vil bli kontaktet med beskjed om å innhente slik attest og fremlegge denne for idrettslaget. Ordning som ble pålagt alle idrettslag og -foreninger av Norges Idrettsforbund i 2008.

NIFs nettsider finnes all relevant informasjon, bakgrunn, søknadsskjema mm. vedrørende “Innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag”.

Ansvarlige for registrering av dette hos oss i Årvoll IL er Ingrid Stokkeland Hun har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet / tiltalt eller tidligere ilagt forelegg / dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Dette følger hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Kategori = Frivillige organisasjoner – Formål = Frivillige organisasjoner.

Også personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.