Sportsplanen
 er Årvolls styringsdokument for aktiviteten på feltet. Med utgangspunkt i klubbens formål, verdier og målsettinger skal sportsplanen legge grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Sportsplanen er delt inn etter spilleformer (3’er, 5’er osv) og her finner du alt du trenger å vite for å trene og lede lag, samt øvelser, retningslinjer og regler.

sportsplan-6-7-år

sportsplan-8-9-år

sportsplan-10-11-år

sportsplan-12-år

sportsplan-13-16-år

sportsplan-17-19-år