Damegruppa


 

Vi trenger enda flere medlemmer! Du er hjertelig velkommen til våre møter. Vi møtes hver første tirsdag i måneden på vårt faste møtested Årvoll Gård klokken 19:00.

Medlemsmøtene holdes første tirsdag hver måned på Årvoll Gård
Kontaktpersoner

Aud Smedsrud
Leder
Tlf: 22 65 39 74

Birgit Løken
Nestleder
Tlf: 404 06 342
E-post: bloken@getmail.no

Berit Andersen
Kasserer
Tlf: 980 70 086
E-post: berit.margrethe.andersen@getmail.no

Gunvor Hedemann
Sekretær
Tlf: 994 18 856
E-post: g-hedema@online.no

Gerd Rokkerud
Styremedlem
Tlf: 958 76 777
E-post: geniro@online.no

Ada Sundelius
Styremedlem
Tlf: 906 05 539
E-post: ada-su@online.no