Bli medlem

Innmeldingsskjemaet blir sendt til kassererne og du vil motta giro for treningsavgift fra den respektive gruppen, samt medlemskontingent fra hovedstyret (hvis du ikke allerede er registrert via en annen gruppe/idrettsgren.)

Pris medlemskontingent pr. år:

  • 6 – 16 år:  500,-
  • 17 år og eldre: 650,-
  • Pensjonist: 250,-
  • Ikke-aktivt medlem: 250,-

Merk at det kan være begrenset plass på enkelte lag eller grupper. Det er derfor viktig at man tar kontakt med lagleder eller gruppeleder før man sender inn innmeldingsskjemaet.

Utmeldingsskjema

Innmeldingsskjema