Årvoll flerbrukshall

Covid-19: Arrangementer i hallen

Maks antall tilskuere:100

Vi har 100 merkede plasser på tribunen, og alle plasser er merket med tape der tilskuere skal sitte eller stå på for å holde pålagt avstand på 1 meter. Kun en person per merking, gjelder også familie. Kafeen ved tribunen har sitteplasser til 25 personer.

Registrering av deltakere og publikum ved arrangementer

For myndighetene er det viktig å kunne komme i kontakt med personer ved et eventuelt smitteutbrudd. Årvoll IL er derfor pålagt å gi kommunelege og helsemyndigheter lister over deltagere inkl. tilskuere ved våre arrangement, dersom det blir nødvendig. Alle vil derfor bli bedt om å registrere seg ved ankomst til hallen. Listene vil bli oppbevart i 10 dager, og deretter makulert.

Vis hensyn og hold avstand!

 

Om hallen

1.1.2019 åpnet Årvoll flerbrukshall. Hallen er Årvoll IL – håndball sin hjemmearena.

Håndballgruppa har ansvaret for driften av Årvoll flerbrukshall, på hverdager fra klokken 16.00 – 22.30 og i helgene. For å gjennomføre driften av hallen er vi avhengig av frivillig innsats fra medlemmer og foresatte. Frivillighet er gruppas viktigste byggestein, og vi er avhengig av bidrag fra alle for å kunne tilby et godt aktivitetstilbud.

Det betyr at alle må være med på ca. 3-5 dugnader i hallen i løpet av et år. Dugnad vil bestå av å være tilsynsvakt, kioskvakt eller sekretariat, eller gjøre andre oppgaver i hallen.

Hver årsklasse skal ha en dugnadsansvarlig som setter opp vaktliste etter behov, og det forventes at alle stiller opp på sine vakter.

 

Aktivitet i hallen

Her finner du oversikt over aktivitet i hallen.

Der det ikke står noe, eventuelt står “LEDIG TID” er det mulighet for å få låne hallen for Årvoll sine grupper.

Fotball kontakter Asbjørn Havnen – daglig leder fotball
Andre grupper kontakter Andrea Ellingsen eller Tore Kollerud