Politiattest

Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Også personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.

Du må ha en politiattest som er tilknyttet Årvoll IL. Om du har politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig.

NB: Når du får attesten må den vises for registering til idrettslagets oppnevnte politiattest-person, Leila Sarikhani. Dette må gjøres ved personlig fremvisning.

Alle sender inn elektronisk søknad om politiattest, se under. Du må laste ned bekreftelse på formål, fylle den ut og legge ved den elektroniske søknaden. Hvis du ikke kan sende elektronisk søknad, kan du laste den ned og sende den som brev, se under. For mer informasjon fra Politiet, klikk her.

Vanlige spørsmål

 • Hvem må ha politiattest i Årvoll IL? Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Er det en nedre aldersgrense? Ja, personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.
 • Hvilken type politiattest må jeg ha? Du må ha en politiattest som er tilknyttet Årvoll IL. Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Kategori = Frivillige organisasjoner
 • Jeg har politiattest, kan jeg bruke den? Du må ha en politiattest som er tilknyttet Årvoll IL. Om du har politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig.
 • Hvor lang tid tar det å få attest? Det tar ca. fire uker. Noen ganger går det raskere.
 • Hvordan registrerer jeg attesten hos Årvoll IL? Når attesten kommer fra Politiet skal den fremvises personlig til politiattest ansvarlig hos Årvoll IL.
 • Hva gjør jeg om jeg får avslag på søknaden om politiattest? Om du får avslag, sender du også dette til politiattest@aarvoll.no. En del vil få avslag på søknaden om politiattest begrunnet med at de allerede har en gyldig politiattest for verv og arbeid i Årvoll IL. Grunnen til dette er at det er en uoverensstemmelse mellom Norges idrettsforbund (NIF) og Politidirektoratet om hva som skal til for at en politiattest er gyldig. NIF mener attesten er tidsbegrenset – Politidirektoratet mener at den ikke er det. For at vi ikke skal være i utakt med NIFs bestemmelser, fornyer vi attestene sjøl om politiet mener det ikke er nødvendig. Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester er innforstått med denne praksisen.
 • Skal Årvoll IL arkivere attesten? Nei, den er personlig og skal kun registreres hos Årvoll IL. Sendes den med e-post vil den bli slettet så snart den er registrert. Vi har taushetsplikt og makulerer alle attester så snart de er registrert.

Søknadsprosessen

 • Hvordan søke elektronisk? Logg inn på attest.politi.no. Du må ha MinID, BankID, Buypass eller Commfides.  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 • Hvilket formål skal jeg velge? Fra nedtrekkslisten skal du velge Kategori = Frivillige organisasjonerFormål = Frivillige organisasjoner.
 • Hvordan får jeg bekreftelse på formål? Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad) laster du ned fra våre nettsider: Bekreftelse på formål. Fyll ut personalia.
 • Hvordan legger jeg bekreftelse på formål ved søknaden? Du kan skanne den eller ta bilde av den med telefonen din hvis du ikke har mulighet til å skanne den. Sjekk at filen er lett å lese før du legger den ved søknaden din. Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif. Filen må ikke være større enn 4 MB.
 • Teknisk informasjon: Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari.Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen.
 • HUSK: Når du får attesten må den vises for registering til idrettslagets oppnevnte politiattest person, Leila Sarikhani.. Dette skal fremvises personlig.

Søknadsprosessen for deg under 18 år

 • Hent skjema fra Politiets nettsider, ta utskrift og fyll ut med dine opplysninger. Merk at foresatte også må skrive under, sammen med den som søker om attesten.
 •  Hent skjemaet bekreftelse på formål fra Årvolls nettsider, ta utskrift og fyll ut med dine opplysninger.
 • Ta kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur. Ta kopi i A4 format.
 • Send søknadsskjemaet, sammen med kopien av identitetsbevis og skjemaet bekreftelse på formål, til:
  • Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester,
  • Postboks 113,
  • 9951 Vardø

HUSK: Når du får attesten må den vises for registering til idrettslagets oppnevnte politiattest person, Leila Sarikhani.. Dette skal fremvises personlig.

Om ordningen med politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Aktuelle personer vil bli kontaktet med beskjed om å innhente slik attest og fremlegge denne for idrettslaget. Ordning som ble pålagt alle idrettslag og -foreninger av Norges Idrettsforbund i 2008.

NIFs nettsider finnes all relevant informasjon, bakgrunn, søknadsskjema mm. vedrørende “Innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag”.

Ansvarlige for registeringen av dette hos oss i Årvoll IL er Leila Sarikhani., mobiltelefon . Hun har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger den får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet / tiltalt eller tidligere ilagt forelegg / dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Dette følger hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Kategori = Frivillige organisasjoner – Formål = Frivillige organisasjoner.

Også personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.