Du innkalles herved til årlig møte med etterfølgende medlemsmøte. FREDAG 27. JANUAR 2017 KL. 19.00 ÅRVOLL I. L.’s KLUBBHUS Dagsorden: Åpning og godkjennelse av innkallingen. Konstitusjon og valg av møteleder, sekretær og 2 til underskrive protokollen. Protokoll fra...

les mer