Årvoll fotball får stadig flere medlemmer, og vi trenger mer effektiv kommunikasjon med dere medlemmer, foreldre og alle som vil ha kontakt med oss. Se vedlegget for oversikt over informasjonssider og spesifikke e-postadresser for ulike henvendelser.
Årvoll B_U fotball kommunikasjonskanaler