Barne- og ungdomsfotballen i Årvoll arrangerer årlig møte tirsdag 28. januar kl. 20.00.❤️Det årlige møtet er fotballens generalforsamling. Her velges styret, budsjettet vedtas og treningsavgiften fastsettes.

Sted: Møterommet i andre etasje i Årvoll flerbrukshall
Tid: Tirsdag 28. januar 2020, kl 20:00

Saksliste:

  1. Åpning, godkjenning av innkallingen
  2. Valg av dirigent og sekretær samt 2 representanter til å undertegne
  3. Behandle årsmelding
  4. Behandle regnskap for 2019
  5. Behandle innkomne forslag (må være styret i hende innen 21.01.2020. Forslag må være skriftlig til Årvoll IL fotball, sendes på mail aarvollfotball@gmail.com)
  6. Fastsette treningsavgift for 2020
  7. Vedta budsjett for 2020
  8. Valg i henhold til loven

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

Vel møtt !

Årvoll IL barne- og ungdomsfotballen

Pål Molander
Leder