I Årvoll jobber vi etter målet flest mulig – lengst mulig – best mulig. «Årvollmodellen» har nå virket i 10 år. Gjennom «KLUBBEN SOM SJEF» følger vi følgende prinsipper på feltet:

 • Alle er like mye verdt
 • Jenter er selvsagt like mye verdt som guttene
 • Aktiviteten skal være så artig at spillerne har lyst til å til mer
 • Artige og gode treninger fordrer kompetanse – trenerne vært gjennom formell og intern kursing
 • Aktivitet året rundt gjennom fotball, ski og håndball
 • Hele årskull trener sammen
 • Ikke kø!
 • Smålagsspill mer enn halvparten av treninga
 • Åpne treninger på tvers av årstrinn flere ganger i uka
 • «Vi spiller for Årvoll», ikke for klasselaget eller Årvoll/Tonsenhagen skole
 • Helt jevne lag
 • Nok lag – slik at spillerne ber om å få komme på benken
 • Fra ni år spiller alltid et lag i årsenheten opp en aldersklasse
 • Ingen forlater sine alderslag, vi hospiterer spillerne ikke i stykker
 • Tilbud om ulike løp i ungdomsfotballen