Følgende prinsipper ligger til grunn for spillestil i Årvoll for 5’er-fotball for 8-åringer.

Grunnleggende prinsipper for trenerapparatet:
Med smilet på lur
Se alle
Orden + ro = trygghet
Aldri kø
Store i angrep – små i forsvar
Mot overtallslaget i angrep og forsvar

Inndeling av ulike typer øvelser i treningene:

Gjennom treningen går vi gjennom følgende:

NFF har også komplette treningsøkter tilpasset alder og ferdighetsnivå.

Sånn spiller vi (Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen mot 8 år – barnefotball)

I Årvoll spiller vi 5er i “diamant” – K:1:2:1

 

Huskeliste – den gode økta:

Alle trenere kan innholdet og hvem som skal gjøre hva

All organisering av øvelser skjer i forkant av treninga. Ny organisering skjer mens spillerne er i gang.

Hold samme gruppeorganisering: Fra 12 til 6 til 3. Fra 16 til 8 til 4 til 2 til 1.

Aldri mer en maks fire utespillere ved smålagsspill

 • Sjef over ballen:
  • Utfordre tempo i føring, vending
  • Utførelse på pasnings- og skuddfinta
  • Medtaket (to, maks tre ,touch mottak – pasning)
  • Slå igjennom ball – ikke rotasjon i kropp ved pasning
  • Introdusere ytterside – pasning
 • Spille med og mot:
  • Med motspill (rektangulær firkant): Være spillbar – se ballfører og neste ballfører
  • Overtallsspill som aktivitet
  • 1:1, 2:1, 2:2
 • Smålagsspill:
  • Varier med mål, fire mål og føre over linje
  • Bruk gjerne voksen eller joker
  • Differenser med antall spillere i smålagsspillet
  • Vær tro mot formasjon – jobb med posisjon
  • Stor i angrep:
   • Være spillbar – se ballfører og motstanders mål
   • Åpne seg
   • Støtte – strekke
   • Keeper som støttespiller
  • Små i forsvar:
   • Førstemann hjem
   • Hvem presser
   • Hvem lurer inn bak oss
 • Scoringstrening:
  • Fra dødball, rullende mot /fra – fra venstre – høyre
  • Overtallsspill – avslutning