Følgende prinsipper ligger til grunn for spillestil i Årvoll for 5’er-fotball for 9- og 10-åringer.

Grunnleggende prinsipper for trenerapparatet:
Med smilet på lur
Se alle
Orden + ro = trygghet
Aldri kø
Store i angrep – små i forsvar
Mot overtallslaget i angrep og forsvar

Inndeling av ulike typer øvelser i treningene:

Gjennom treningen går vi gjennom følgende:

NFF har også komplette treningsøkter tilpasset alder og ferdighetsnivå.

Sånn spiller vi (Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen mot 10 år – barnefotball)

I Årvoll spiller vi 5er i “diamant” – K:1:2:1

 

Huskeliste – den gode økta – 9 år:

Alle trenere kan innholdet og hvem som skal gjøre hva

All organisering av øvelser skjer i forkant av treninga. Ny organisering skjer mens spillerne er i gang.

Hold samme gruppeorganisering: Fra 12 til 6 til 3. Fra 16 til 8 til 4.

Aldri mer en maks fire utespillere ved smålagsspill

 • Sjef over ballen:
  • Utfordre tempo i føring, vending. Når stor fart? Når retningsforandringer?
  • Utførelse på Cruyff – vending og høyre – venstre finte, etter hvert i en mot en situasjoner
  • Medtaket (to, maks tre, touch mottak – pasning) Minst mulig tid mellom touch
  • Slå igjennom ball – ikke rotasjon i kropp ved pasning
  • Introdusere skru, ytterside og heading og langpasning
 • Spille med og mot:
  • Rektangulær firkant: Være spillbar – se ballfører og motstanders mål
  • Rektangulær firkant som er gjenkjennbart med spillet, helst med spiller på kortside
  • Pådraget
  • Overtallsspill der vi utnytter dette.
  • Begge veier – spill
  • 1:1, 2:1, 2:2
 • Smålagsspill:
  • Varier med mål, fire mål og føre over linje
  • Spill der angrepslag er i overtall
  • Vær tro mot formasjon – jobb med posisjon
  • Stor i angrep:
   • Når vi vinner ballen – rett i angrep
   • Være spillbar – se ballfører og se motstanders mål
   • Åpne seg
   • Støtte – strekke
   • Søke rom bak motstanders bakre og motstanders keeper
   • Keeper som støttespiller
   • Når spille – når ta pådrag
  • Små i forsvar:
   • Duellsstolthet
   • Førstemann hjem
   • Hvem presser
   • Hvem lurer inn bak oss
 • Scoringstrening:
  • Fra dødball, rullende mot /fra – fra venstre – høyre
  • Der ball kommer høyt – kontroll skudd – direkte skudd
  • Overtallsspill – avslutning

 

Huskeliste – den gode økta – 10 år:

Alle trenere kan innholdet og hvem som skal gjøre hva

All organisering av øvelser skjer i forkant av treninga. Ny organisering skjer mens spillerne er i gang.

Hold samme gruppeorganisering: Fra 12 til 6 til 3. Fra 16 til 8 til 4.

Aldri mer en maks fire utespillere ved smålagsspill

 • Sjef over ballen:
  • Utfordre tempo i føring, vending. Når stor fart? Når retningsforandringer?
  • Utførelse på Zidane vending og to fotsfinte, etter hvert i en mot en situasjoner
  • Medtaket (to, maks tre, touch mottak – pasning) Minst mulig tid mellom touch
  • Slå igjennom ball – ikke rotasjon i kropp ved pasning
  • Introdusere skru, ytterside, heading, langpasning og kjiip
 • Spille med og mot:
  • Utfordre i endra større grad med dårligere tid (mindre plass – flere spillere)
  • Rektangulær firkant: Være spillbar – se ballfører og motstanders mål
  • Rektangulær firkant som er gjenkjennbart med spillet
  • Pådraget
  • Overtallsspill der vi utnytter dette.
  • Begge veier – spill
  • 1:1, 2:1, 2:2, 3:2
 • Smålagsspill:
  • Varier med mål, fire mål og føre over linje
  • Spill der angrepslag er i overtall
  • Differenser med antall spillere
  • Vær tro mot formasjon – jobb med posisjon
  • Stor i angrep:
   • Når vi vinner ballen – rett i angrep
   • Være spillbar – se ballfører og se motstanders mål
   • Åpne seg
   • Støtte – strekke
   • Søke rom bak motstanders bakre og motstanders keeper
   • Keeper som støttespiller
   • Når spille – når ta pådrag
  • Små i forsvar:
   • Duellsstolthet
   • Førstemann hjem
   • Hvem presser
   • Sideforskyve
   • Hvem lurer inn bak oss
 • Scoringstrening:
  • Fra dødball, rullende mot /fra – fra venstre – høyre
  • Der ball kommer høyt – kontroll skudd – direkte skudd
  • Overtallsspill – avslutning