Følgende prinsipper ligger til grunn for spillestil i Årvoll for 5’er-fotball for 7-åringer.

Grunnleggende prinsipper for trenerapparatet:

Med smilet på lur
Se alle
Orden + ro = trygghet
Aldri kø
Store i angrep – små i forsvar

Inndeling av ulike typer øvelser i treningene:

Gjennom treningen går vi gjennom følgende faser:

NFF har også komplette treningsøkter tilpasset alder og ferdighetsnivå.

Sånn spiller vi (Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen mot 8 år – barnefotball)

I Årvoll spiller vi 5er i “diamant” – K:1:2:1

Trenervett

Huskeliste – den gode økta:

Alle trenere kan innholdet og hvem som skal gjøre hva

All organisering av øvelser skjer i forkant av treninga. Ny organisering skjer mens spillerne er i gang.

Hold samme gruppeorganisering: Fra 12 til 6 til 3. Fra 16 til 8 til 4 til 2 til 1.

Aldri mer en maks fire utespillere ved smålagsspill

 • Sjef over ballen – Leik:
  • Sjef over ballen gjennom leik
 • Spille med og mot:
  • 1 : 1
 • Smålagsspill:
  • Varier med mål, fire mål og føre over linje
  • Bruk voksen på hvert lag eller som joker på angrepslaget
  • Vær tro mot formasjon – jobb med posisjon
  • Stor i angrep – å være store som romskip
  • Små i forsvar – å være som maur som en maurtue
 • Scoringstrening:
  • Gjerne etter dribleløype
  • Skudd etter rullende mot, etter føring og fra sida.