Følgende prinsipper ligger til grunn for spillestil i Årvoll for 7’er-fotball for 11- og 12-åringer.

Grunnleggende prinsipper for trenerapparatet:
Se alle
Orden + ro = trygghet
Aldri kø
Store i angrep – små i forsvar
Mot overtallslaget i angrep og forsvar

Inndeling av ulike typer øvelser i treningene:

Gjennom treningen går vi gjennom følgende:

NFF har også komplette treningsøkter tilpasset alder og ferdighetsnivå.

Sånn spiller vi

I Årvoll spiller vi 7er ved å utvide diamanten til K:2:3:1

 

Huskeliste – den gode økta – 11 og 12 år:

Alle trenere kan innholdet og hvem som skal gjøre hva

All organisering av øvelser skjer i forkant av treninga. Ny organisering skjer mens spillerne er i gang.

Hold samme gruppeorganisering: Fra deløvelse – heløvelse – deløvelse

 • Repertoar:
  • Delferdigheter øves i størst mulig grad i spill – motspill
  • Analyse: hva er styrker hos spiller: hva er svakheter?
  • Trengs det «førstehjelp»?
  • Mer rollespesifikk
  • Introdusere og øve på mottak – medtak fra pasning – duell – over bakkehøyde
 • Spille med og mot:
  • Utfordre i endra større grad med dårligere tid (mindre plass – flere spillere)
  • Alltid retningsbestemt
  • Overtallsspill der vi utnytter dette
  • Begge veier – spill 1:1, 2:1, 2:2, 3:2
 • Spill:
  • Introduksjon og utfordringer med den nye spillformen – nye relasjoner
  • Varier med mål, fire mål og føre over linje
  • Spill der angrepslag er i overtall
  • Differenser med antall spillere og størrelse på banen: tid og rom
  • Vær tro mot formasjon – jobb med posisjon
  • Angrep:
   • Kan og vil jeg bli ballfører?
   • Bevegelse bak, foran og forbi?
   • Fra trangt til ledig
   • Tar i større grad utgangspunkt i ulike spillsituasjoner (se ungdom)
   • Inn i siste 1/3
   • Når vi vinner ballen – rett i angrep
  • Små i forsvar:
   • Duellsstolthet
   • Omstilling
   • Hvem presser – hvem sikrer – hvem dekker rom
   • Sideforskyving – konsentrere
   • Ta i større grad utgangspunkt i karakteristiske spillsituasjoner
 • Scoringstrening:
  • Fra dødball, rullende mot /fra – fra venstre – høyre
  • Der ball kommer over bakkehøyde – kontroll
  • Overtallsspill – avslutning
  • Dødball – frispark foran mål, corner