Administrasjon av årsenhetene

Her er det samlet informasjon som hovedlagleder og andre på årsenhetene bør kjenne til:   Medlemskontingent og treningsavgift – generell informasjon Medlemskontingent og treningsavgift – interne rutiner Intern organisering av årsenheten – fordeling...

Årvollmodellen og resultater

Virker Årvollmodellen og “flest mulig – lengst mulig – best mulig”? En «analyse» av Årvollmodellen gir følgende resultat: FLEST MULIG FORMIDABEL MEDLEMTILSLUTNING VI ER BEST PÅ FRIVILLIGHET VI HAR FLEST LAG PÅMELDT I SERIESPILL I GRORUDDALEN VI...