Innkalling til Årsmøte Årvoll IL 2021

Vedlagt følger innkalling til Årsmøte i Årvoll IL. Tirsdag 13. april 2021 kl. 19:00 Årvoll Flerbrukshall, Bård Skolemesters vei. med forbehold vedrørende Covid-19 situasjonen. Kan ikke møtet avholdes fysisk, vil det bli avholdt digitalt. Informasjon om dette med link...