Torsdag 24. september kl.19:00 inviteres all foreldre, trenere og tillitspersoner i Årvoll IL til åpent allmøte på Årvoll skole om Bjerkeløpet.

Dagsorden:

  • Informasjon om Bjerkeløpet og Bjerkestafetten
  • Gjennomgang av organisasjon og frivillige: Frivillige oppgaver som trengs er fordelt på de ulike gruppene i Årvoll IL. Totalt trengs det 110-120 frivillige i løpet av helgen.

For gjennomføring av løpet trenger vi hjelp både på lørdag 10. oktober og på selve løpsdagen 11 .oktober. Her er vi avhengige av at dere trenere, foreldre og andre stiller opp for Årvoll IL. Alle som er med og hjelper til vil få en t-skjorte med Bjerkeløpet logo/reklame og invitasjon til sosial sammenkomst 23.10.

Planen fremover er:

  • 24.9 – Åpent Allmøte for å samle frivillige
  • 24.9 til 9.10 – Utdeling av oppgaver og forklaring
  • 9.10 – Første oppgavene til frivillige starter
  • 10.10 – Dagen starter med allmøte for ALLE frivillige med gjennomgang/fordeling av riggeoppgaver. I tillegg går vi gjennom Beredskapsplanen for Bjerkeløpet slik at lle vet hva de skal gjøre ved alvorlig ulykke eller sykdom under løpet.
  • 11.10 – Bjerkeløpet og Bjerkestafetten gjennomføres. Opprydding på ettermiddag/kveld.
  • 23.10 – Sosial sammenkomst på Årvoll Gård for alle frivillige.