Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte.

Tirsdag 25. april 2023 kl. 19:00 på klubbhuset til Årvoll IL, Bård Skolemestersvei

Dagsorden for det ekstraordinære årsmøte:

  1. Valg av medlemmer til Gruppestyre Fotball Barn&Ungdom
  2. Valg av medlem til Gruppestyre Håndball
  3. Valg av medlemmer til HS
  4. Valg av valgkomite

Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Medlem som ikke har betalt kontingent for 2023, har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Årvoll Idrettslag
Ann-Karin Linnerud
Styreleder
(Sign.)