I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. Derfor er et Fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen innført. Fair play-møtet vil være en god inngang til kampen og skape et godt klima.

Lær mer om Fair Play – møtet

Spillereglene støtter oppunder god ferdighetsutvikling. Regelverket og retningslinjene i barnefotballen er tydelige. Men forståelsen og fortolkningen fra benk til benk kan være ulik. Kjenner du til spillereglene i barnefotballen? Er du klar over hva spillereglene sier om:

  • Spillform i forhold til aldersklasser
  • Pressfri sone
  • Ekstra spiller
  • Målspark og frigjøring av ball etter redning
  • Tilbakespill
  • Dommeren som veileder ved gjentatte overtredelser

Lær mer om spillereglene i barnefotballen
Lær mer om spillereglene i ungdomsfotballen

(innholdet i innlegget er fra Norges fotballforbund)