Innetrening hver onsdag

Ett nytt årstrinn – 2012-generasjonen – er godt i gang med et liv i fotballen. Gutter født 2012 er igang med innetrening. Vi trener hver onsdag kl. 17.00 på Årvoll skole i lekesalen. Møt opp med poden og bli med i idrettslaget!...

Velkommen til oss!

Fotball er Norges, Årvolls og Tonsenhagens største idrett. Vi starter opp med organisert fotball fra barna er fem år. Fotballen bygger på verdiene trygghet, glede, respekt og likeverd. Barne- og ungdomsfotball drives etter mottoet: ”Flest mulig, lengst mulig,...