Det innkalles til det årlige møtet i barne- og ungdomsfotballen.

Sted: Møterommet i Årvoll klubbhus, v/kunstgressbanen
Tid: Torsdag 2. februar 2017, klokken 18:00

Innkomne forslag som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende innen 25. januar 2017. Forslag må være skriftlig og sendes på e-post til aarvollfotball@gmail.com.

Se vedlagt saksliste i innkallingen her.