Foreløpige treningstider på Kunsgresset Årvoll Skole 

Mandag klokken: 16:45-18:00 

Onsdag klokken: 16:30-17:45

oppmøte 15 min før på alle treninger.  

Lørdag klokken: 10.00-11:30

 

 

Husk å svare på påmelding til treninger på Spond. Dette er viktig for organiseringen av treningen.