Alle barn som stiller i klasse 11 år eller eldre må ha egen brikke. Vi anbefaler at det kjøpes inn av foreldrene til barna som skal gå skirenn. Dette gjøres på www.emit.no ved å følge denne linken:
http://emit.no/product/emitag-brikke
Klubben har noen få brikker som kan leies. Ved oppmøte til start der man ikke har med egen brikke og må leie brikke av rennarrangøren må dette dekkes av foresatte.