Vi ønsker alle å komme til en bane og et garderobeanlegg som er ryddig. For at vi skal få til dette har vi alle et felles ansvar.

Garderober

 • Alle skal rydde etter seg selv.
 • Kast søppel i søppelkassene. Som kjent er gulvet ingen søppelkasse….
 • Ikke bank sko i veggene.
 • Alle lag/klasser plikter å raskt koste over gulvet etter bruk.

Årvoll kunstgressbane

 • Kast søppel i søppelkassene på banen.
 • Småmål ryddes pent på plass i hylleseksjonen innerst i container.
 • Ballfangernett og nett på målene er ikke klatrestativ. Et nytt ballfangernett koster 30 000 kroner og nytt nett på målene koster 1200 til 3000 kroner.
 • I vinterhalvåret – 1. november til 31. mars – så er vi alle veldig glad for at banen er måket for snø.
  • Det er ikke lov å bruke eller gå på banen når det er snø. Ingen skal gå tvers over banen når det er snø – gå rundt!
  • Starter det å snø så skal alle avslutte aktiviteten.
  • Målene skal alltid skyves ut på asfaltområdet på kortsidene av banen etter bruk (ikke tenk at neste gruppe/personer trenger målene på banen).
 • I sommerhalvåret – 1. april til 31. oktober – så skal målene alltid flyttes ut på asfaltområdet på kort- eller langsidene.

Alle, også du, har et ansvar for å følge opp at disse reglene blir fulgt.