30. januar ble det avholdt årlig møte i barne- og ungdomsfotballen i Årvoll IL. I møtet ble nytt styre valgt, årsberetningen for 2017 ble behandlet og budsjett for 2018 vedtatt.

I 2017 var det 619 medlemmer i barne- og ungdomsfotballen. Klubben hadde god aktivitet på både gutte- og jentesiden fra 2012-årgangen til 1998-årgangen, og klubben var påmeldt med 80 lag i fotballserien. 2017-regnskapet viste et underskudd på 52.081 kroner, det ble derfor vedtatt å øke treningsavgiftene i 2018. Jarle Henriksen, Tor Olav Rui og Stine Norli ble valgt inn som nye medlemmer i styret.

Protokoll og saksfremlegg fra møtet: