Tirsdag 6. mars kl 1800 er det årlig medlemsmøte i Varmestua i Kleiva.
Innkalling er i vedlegget.

Alle foresatte til deltagere i jibbegruppa oppfordres til å møte!
Har du saker du ønsker ta opp? Send dem inn senest innen 4.mars til undertegnede.

Alle styremedlemmene har nå barn i den øvre aldersgruppen i gruppa, og vi ønsker nå å få en god overgang til en ny generasjon foreldre i styret i Årvoll Freeski. Noen av oss må erstattes allerede i år, og noen kan være med på et overgangsår, og sitte et år til. Vi oppfordrer de av dere som ønsker å bidra i Årvoll Freeski om å ta kontakt hvis dere lurer på noe, og kom på årsmøte for å bli med i styret. Vi er en gjeng som er opptatt av at dette skal være hyggelig for alle, og ønsker derfor at vi er mange nok i styret til at arbeidsbelastningen blir ganske liten per medlem. Vi har sett hvor viktig og fint det er å ha mange engasjerte foreldre å spille på 🙂

Kan du tenke deg å stille, men har spørsmål så bare kontakt den av oss du måtte ønske.
http://www.aarvoll.no/jibbegruppa/

 
Velkommen til årlig medlemsmøte!

Hilsen styret i Årvoll Freeski

v/Hilde Foss Christensen

Årvoll Freeski Årsberetning 2017

Innkalling årsmøte Årvoll Freeski 2018

FREESKI ÅRSREGN 2017 BUDSJ 2018 revidert 22.01.18