Årvoll IL fotball har et kamerasystem på Årvoll kunstgress som kan brukes til opptak/streaming av trening og kamper. Bruken er ment for ungdom og seniorfotball (voksne). Alle årsenheter som skal bruke dette systemet må innhente samtykke fra spillere og foreldre. Hovedlagleder og trenere er ansvarlige for å få inn samtykke fra sin enhet.

Alle brukere av kamerasystemet (spiideo) må følge denne rutinen:

Alle brukere av spiideo skal få opplæring i bruk av systemet. I tillegg skal alle satt seg inn i dokumentene:

Kun enheter som har fått samtykke fra alle spillere på enheten kan bruke kameraet.

 • Alle under 15 år må levere skriftlig samtykke. Hovedlagleder og hovedtrener skal innhente dette og krysse av på laglisten for mottatt samtykke.
 • Alle over spillere over 15 år skal gi muntlig samtykke til hovedtrener/lagleder. Det skal krysses av på lagliste for samtykke/ikke samtykke
 • Disse skjemaene og oversikten skal sendes inn i til klubbens daglige leder og sportslig leder.
 • Oversiktene lagres kun på jobbpc til daglig leder.
 • Når enheter har levert liste med samtykke fra alle, vil bruker bli opprettet i spiideo.
 • Et samtykke kan når som helst trekke tilbake.

Når kan en bruker (trener/hovedlagleder) ta systemet i bruk?:

 • For sin enhet på oppsatte treninger og kamper
 • Systemet skal aldri settes på opptak utenom enhetens treninger og kamper.
 • Systemet logger når en bruker setter på opptak, og ved misbruk vil brukeren bli slettet.
 • Systemet skal kun brukes til opptak med formål å gjøre analyse og utvikling av spillere. Samt streaming av kamper.
 • Vi anbefaler at 13 og 14 årgangene bruker systemet til kamp og evt. taktisk trening. 15 år og eldre kan bruke systemet til kamp og trening.
 • Man bør ikke bruke lagringskapasitet unødvendig.
 • Alltid slette det man ikke skal bruke. Vår lagringskapasitet er begrenset.

Enhetene ved hovedtrener/lagleder må:

 • Sette opp liste over kamper det skal gjøres opptak av.
 • Alle motstanderlag skal varsles via e-post om at seriekamper vil bli tatt opp.
 • Når serieoppsettet kommer fra kretsen, skal dette sendes til alle motstanderlagenes trener/kontaktperson.
 • Dersom et motstanderlag motsetter seg opptak, skal dette ikke gjøres.

Informasjon om hvilke lagenheter som benytter systemet til opptak skal informeres om på aarvoll.no sine nettsider.

Sjekkliste
Her er noen stikkord til hva vi må vurdere før deling av barnebilder/videoer:

 1. Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
 2. Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.
 3. Mengde: Del færrest mulig bilder.
 4. Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.
 5. Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.
 6. Spør alltid barna: Bruk spørsmål som “Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?” Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret.