Treningssamling

Klubben arrangerer treningssamling på snø en gang i året. Alle fra 3. klasse og eldre kan være med. På samlingen er det fokus både på trening og det sosiale.

    

Ilsetra, fra samlingen i 2019

I 2015 møtte vi Maiken Caspersen Falla i løypa under samlinga vår: