Det er bevilget penger til omgjøring av vår grusbane på Disen til en kunstgressbane. Asbjørn Havnen fra barne- og ungdomsfotballen og Reidar Bergestad fra anleggskomitéen hadde et møte med Bymiljøetaten og Multiconsult den 6. mars for å se om vi kan få en fullverdig 11.-bane med nye lysmaster og ballfangernett.
Planen er at banen skal være ferdig høsten 2017. Det er foreløpig ikke planlagt vinterdrift eller islegging av denne. Vi kommer med mer informasjon om arbeidet etter hvert som dette foreligger.
Reidar Bergestad
Anleggskomiteen