Futsal vinteren 2016/2017

23 gutter fra Årvoll G05 har meldt seg på futsal gjennom vintersesongen 2016/2017. Kampoppsettet og laguttak for alle våre kamper er tilgjengelig her, regnearket har en arkfane per lag. Vi har to lag, men merk at det kun er syv av disse som er tatt ut til hver kamp....

Er det ingen som har klokke her à?

Det var årsmøte i klubben. I løpet av året hadde `n Johan gått bort. Han var æresmedlem i klubben. Æresmedlemmer skal æres med ett minutt stillhet. Litt rart med han Johan – han var egentlig en kødd. Var svær i kjeften, kom på kant med de fleste. Men sa ja til alle...