Hva er inkludering?

Inkludering handler om å sikre at barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt skal kunne delta på idrettsaktiviteter på lik linje med alle andre.

Alle barn skal få oppleve idrettsglede. Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I dag er det mange barn og unge som ikke deltar eller forsvinner fra idretten på grunn av familiens økonomi. Det gjør Årvoll IL noe med.

Hvordan fungerer dette;

Kontakt trener for det aktuelle laget

Trener og foreldre har en samtale der man sammen ser på en løsning.

Er det mulighet med oppdelt treningsavgift og betaling i flere omganger.

Vi samarbeider også med kommunen/NAV for å se om det er ordninger som kan dekke utgiftene