Alle spillere, trenere, foresatte og hangarounds på Årvoll har alltid fokus på Fair Play. Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

Fair Play er virkemidler lagenheten skal bruke i forkant, under og etter sesong for å fremme gode holdninger, generell folkeskikk blant spillerne, foreldre/foresatte og tillitsvalgte på årsenheten. Fair Play er alltid tema på Foreldremøte. Det viktigste er dog at Fair Play ligger der som en usynlig men god verdi på trening, på kamper og på fritida. Vi skal skryte og forsterke når guttene eller jentene viser Fair Play i hverdagen. Det er det beste virkemidlet.

Foreldrevettregler

Foreldrevettreglene må gjøres kjent så tidlig som mulig i foreldregruppa – og gjentas ved jevne mellomrom. Ved brudd på disse må tillitsvalgte følge det opp med en personlig og vennlig samtale. Foreldrevettreglene er:

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Lagets interne regler

Et utgangspunkt for foreldremøter eller (i en eldre årsenhet) et spillemøte, er å utarbeide interne kjøreregler hvordan vi har det på og utenfor banen. Det er flott at disse kjørereglene blir utarbeidet. Hvilke følger får det når vi er gode på disse?

 • Hvilke fordeler får vi i laget og mot omverdenen om vi er gode på disse i praksis?

 • Hvilke situasjoner oppstår når vi ikke er gode på disse?

Humør og generell folkeskikk skal vi ha på Årvoll. Vi kan stille krav til både punktlighet og folkeskikk. Og husk: trøbbel på banen mht Fair Play starter, nesten unntak fra benken. Her er et sett av kjøreregler utarbeidet av en tidligere Årvoll-gjeng på 10 år:

 • Vi er humørgjengen fra Årvoll

 • Ta vare på medspillerne dine – de er avhengig av deg og du av dem på og utenfor banen.

 • Vi har et støtteapparat som vil tilrettelegge for oss på trening og kamp – slik at vi alle synes det er gøy.

 • Vi viser folkeskikk – på trening og før, under og etter kampen .

 • Ro når trener `n skal gi beskjeder – trykk når det skal være trykk. Vi skal takle, men går på ballen.

 • Utstyret er vårt – alltid i orden og vårt ansvar

 • Dommeren er sjefen – vi gjør han god !

 • Foresatte, mammaer og pappaer skal heie på alle og lage god stemning rundt trening og kamp. Vi heier også på motstanderlaget.

 • Vi er Årvoll – venner og kamerater på og utenfor banen. Også i skolegården og på fritida.

 • VI VET HVA FAIR PLAY ER !

Fair play – kontrakt

Når spillerne nærmer seg ungdomstida – er det aktuelt å diskutere, evt. tegne Fair Play – kontrakter med spillerne. Dette tas opp i samråd med foreldre/foresatte.

Malen for fair play-kontrakt fra Fotballforbundet er tilgjengelig her.