Årvoll TelenorXtra-topp

Årvoll IL – TelenorXtra er et samarbeidsprosjekt mellom Årvoll IL, Norges Fotballforbund, Telenor og skolene Årvoll og Tonsenhagen. Prosjektet  har til hensikt å gi et kvalitetssikret aktivitetstilbud til jenter og gutter etter skoletid. Prosjektets visjon er:

«Bevegelsesglede og bevegelseskompetanse gir varig bevegelseslyst»

Samtidig ønsker vi å skape gode holdninger i sosialt samspill med andre, samt å utvikle gode vaner i forhold til kosthold og lekser.

Årvoll IL ønsker å være med på å gi et tilbud av høy kvalitet innenfor bevegelse, til barn og ungdom i nærmiljøet. Utvikling av barns bevegelseskompetanse er viktig ikke bare for å utvikle seg innen idrett, men også for å kunne finne gleden i det å være i aktivitet. Innholdet vil ha stort fokus på allsidig bevegelseserfaring, ballsidighet, samt en bredt register av fotballferdigheter. Tilbudet gjelder elever fra 8 til 12 år – to ganger i uka fra 15.00 – 16.30.