Innkalling til Årsmøte Årvoll IL 2021

Vedlagt følger innkalling til Årsmøte i Årvoll IL. Tirsdag 13. april 2021 kl. 19:00 Årvoll Flerbrukshall, Bård Skolemesters vei. med forbehold vedrørende Covid-19 situasjonen. Kan ikke møtet avholdes fysisk, vil det bli avholdt digitalt. Informasjon om dette med link...

Innkalling til Årsmøte Årvoll IL 2020

Vedlagt følger innkalling til Årsmøte i Årvoll IL. Grunnet Korona situasjonen er opprinnelig årsmøte flyttet. Møtet vil bli avholdt i Flerbrukshallen, og Smittevernreglene blir ivaretatt. Det er ikke ulovlig å holde fysisk møte nå, sålenge vi følger smittevernreglene....

Forslag til Årvoll ILs Årsmøte 17.03.20

Følgende forslag ble mottatt innen tidsfristen for årsmøte 2020: Utmeldelse av Volleyball gruppa HS ønsker å melde ut Volleyball gruppen da den ikke har vært aktiv på en god stund. Denne utmeldelsen må sendes Idrettskretsen. Forslag til vedtak; HS foreslår at Årsmøte...