Følgende forslag ble mottatt innen tidsfristen for årsmøte 2020:

Utmeldelse av Volleyball gruppa

HS ønsker å melde ut Volleyball gruppen da den ikke har vært aktiv på en god stund. Denne utmeldelsen må sendes Idrettskretsen.

Forslag til vedtak; HS foreslår at Årsmøte innstiller forslaget.