Det innkalles med dette til årlig møte i håndballgruppa.

Tid: 2.3.2021 kl. 19:00
Sted: Møtet gjennomføres digitalt:
https://uio.zoom.us/j/62988120587?pwd=N1d4RUdpU2x4NHAxNUFjNUZQREFXZz09
Passord: 341770

Saksliste

1. Åpning, godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder og referent samt 2 representanter til å undertegne protokoll

3. Behandle årsmelding

4. Behandle regnskap for 2020

5. Behandle innkomne saker*

6. Fastsette treningsavgift for sesongen 2021/2022

7. Fastsette budsjett for 2021

8. Innstilling av personer til valg

*saker må være styret i hende innen 24.2.2021. Forslag sendes skriftlig til arvoll@ronhandball.no

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, ha gyldig medlemskap og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

Vel møtt!

Med hilsen

Camilla Haugland
Leder, Årvoll IL håndball