Innkalling til årlig møte for barne- og ungdomsfotballen.


28.02.23: Justert dato for møtet til 7.3.2023.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, ha hatt gyldig medlemskap i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Se vedlegg for agenda og mer informasjon. NB oppdatert 7.3. nytt møterom er Årvoll skole, bygg A, klasserom 01025

Sakspapirer: regnskap/budsjett og årsmelding for 2022.

Vel møtt!