Innkalling til årlig møte for barne- og ungdomsfotballen tirsdag 27. februar 2024 kl.18. Møtet blir i klubbhuset, stort møterom

Innkalling til årlig møte for barne- og ungdomsfotballen. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, ha hatt gyldig medlemskap i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Se vedlegg for agenda og mer informasjon. Vel møtt! Årvoll IL barne- og...

Innkalling til årlig møte for barne- og ungdomsfotballen 7. mars 2023 kl.19 . Møtet blir på Årvoll skole, bygg A, klasserom 01025

Innkalling til årlig møte for barne- og ungdomsfotballen. 28.02.23: Justert dato for møtet til 7.3.2023.For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, ha hatt gyldig medlemskap i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Se vedlegg for agenda og mer...