Vi i Årvoll IL er svært glade for at arbeidet med flerbrukshallen ved Årvoll skole har kommet i gang nå i høst. Både hovedstyret og anleggskomitéen i idrettslaget har lagt ned mye arbeid over tid for at løsningen skal ivareta våre medlemmers behov på en best mulig måte. I første omgang er det hallidrettene i Årvoll som vil få bedre kår med den nye hallen. Etter planen skal flerbrukshallen være ferdigstilt i løpet av 2018.

Når hallen står ferdig vil idrettslaget overta det som er dagens gymbygg. Bygget vil rehabiliteres, og vi vil få et klubbhus med bedre garderobeforhold, møterom, kontor og lignende. Arbeidet med det nye klubbhuset vil pågå i ca. ett år fra oppstart høsten 2018, så vi håper bygget skal være klart til bruk høsten 2019. Det skal også bygges en garasje ved siden av klubbhuset, i skråningen opp mot asfaltbanen, med plass til idrettslagets utstyr som benyttes til vedlikehold av kunstgressbanen. Vi skal også få på plass en tribune ved kunstgressbanen.