I barnefotballen dømmes kampene i hovedsak av foreldredommere. Det å være dommer er en god måte å involvere flere av foreldregruppen i driften av årsenheten. Dommer må sette seg godt inn i spilleregler og retningslinjer som gjelder for barnefotballen. Avsnittet om “Dommerens rolle” inneholder noen få men nyttige retningslinjer.

I ungdomsfotballen og for eldre lag så brukes i hovedsak eksterne dommere. Til seriekampene blir det satt opp dommere av kretsen. Navn og kontaktinformasjon til dommeren fremkommer i kampen i Fiks. Det anbefales at lagleder ved hjemmekamper kontakter den oppsatte dommeren. Send gjerne en SMS dagen før kamp for å ønske velkommen til Årvoll og for å sjekke om dommeren er klar over at den er satt opp på en kamp.

Hvis lagleder har behov for å finne en ekstern dommer på egenhånd, så finnes en god dommeroversikt for på fotball.no. Let gjerne etter en dommer som bor i nærheten. I tillegg til et fast dommerhonorar så kreves det også kilometergodtgjørelse fra dommerens hjemstedsadresse. Kontakt gjerne mulige dommere ved å sende en SMS. Dommerne er inndelt i ulike utviklingsgrupper:

  • Gruppe 0: Rekrutteringsdommere, yngre dommere, dømmer gjerne for de yngste årsklassene
  • Gruppe 1: Ofte dommere som var i gruppe 0 året før. Dømmer aldersbestemte lag
  • Gruppe 2: Dømmer aldersbestemte lag og 8. divisjon
  • Gruppe 3: Dømmer 5., 6. og 7. divisjon
  • Gruppe 4: Dømmer 4. og 5. divisjon. Også aldersbestemte lag i mer ambisiøse cuper.
  • Gruppe 5: Dømmer 3. og 4 divisjon
  • Gruppe 6: Dømmer 2. divisjon og tippeliga

Det kan også nevnes enkelte dommere med relasjon til Årvoll:

Dommere med dommerkurs som dømmer 7er, 9er og 11er ungdom og senior (ikke Årvoll A-lag)
Isio Lima 40724020 isiolima@gmail.com
Alaa Hadi 48385235 alaa.95matrod@hotmail.com

Dommere med dommerkurs som dømmer opp t.o.m. gutter/jenter 14 år
Anish Thangalingam 40142962 anisht554@gmail.com
Marcelo Tingstadengen 90573305 marc2301@hotmail.com
James Lindbæk 93693364 jamesnor007@live.com

Dommere uten kurs, som kan dømme 7er gutter/jenter 13 og 14 år
Rithik Chhura 47947147 rithik.chhura23@gmail.com
Hanad Beegsi 97379005 Hanad3005@osloskolen.no
Soufian Amergoule 98677889 Amer0419@hotmail.com
Hamze Sacad 90500202 hsacad@icloud.com
Rron Dedolli 48672854 rrondedolli@gmail.com

Hvis du etter å ha gått gjennom listen over fortsatt ikke klarer å fikse en dommer til neste kamp, så kan du ta kontakt med Steinar Myhr på telefon 91312692.