Årvoll fotballs verdidokument

Barne- og ungdomsfotballens visjon «FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG» er tufta på følgende grunnverdier: Alle er like mye verdt Trygghet og utfordringer + mestring = trivsel og utvikling Fair Play Klubben som sjef Frivillighet og identitet Alle er like mye...

Medlemskontingent 2016 Årvoll IL

Ca. 20 Januar så fikk de foresatte til spillerne på G05 en mail fra Kristin Haarseth hvor giro for innbetaling av medlemskontigent for 2016 var vedlagt. Denne medlemskontigenten forfaller til betaling i dag 3. februar, så hvis du ikke allerede har lagt inn...