Årvoll fotballs verdidokument

Barne- og ungdomsfotballens visjon «FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG» er tufta på følgende grunnverdier: Alle er like mye verdt Trygghet og utfordringer + mestring = trivsel og utvikling Fair Play Klubben som sjef Frivillighet og identitet Alle er like mye...