Årvoll IL avlyser all aktivitet ut uke 12 fra om med nå.
Dette innebærer all trening, kamp og annen aktivitet hvor flere personer møtes. Bakgrunnen for denne avgjørelsen et forebyggende tiltak mot Koronaviruset som spres seg i Norge om dagen. Vi ønsker å være i forkant for å unngå risiko for smitte.
Det vil komme en ny oppdatering onsdag 18.mars med videre plan. Dette kommuniseres på vår nettside.