Fotball er Norges, Årvolls og Tonsenhagens største idrett. Vi starter opp med organisert fotball fra barna er fem år. Fotballen bygger på verdiene trygghet, glede, respekt og likeverd. Barne- og ungdomsfotball drives etter mottoet: ”Flest mulig, lengst mulig, best mulig.” Det viktigste er å ha det gøy med venner – alle er like mye verdt og alle skal behandles med samme respekt.

Les mer i fotballforbundets brosjyre – Velkommen til oss!