Etter årets medlemsmøte i mars vil Årvoll langrenn ha behov for nye styremedlemmer. Dagens styre består av foreldre fra 03, 04 og 05. Det er et ønske om foreldre også fra yngre årsklasser i styret.

Send en e-post til aarvoll.langrenn@gmail.com med kopi til monica@rj.no og jarlewe@gmail.com dersom du er interessert!