Denne uken (uke 48) er det trening som normalt.

Neste uke (uke 49) er det treningsfri.

Uke 50 er det kun trening fredag 15.desember kl. 16.30.

I uke 51 og 52 er det ingen organisert trening.

Første trening på nyåret er 2.januar. Vi fortsetter med de samme treningstidene etter jul.